en

Şəbəkə və hesablama infrastrukturu sahəsinə dair

Şəbəkə və hesablama infrastrukturu sahəsinə dair

ULTRA şirkəti infrastruktur xidmətlərin geniş spektrini təklif edir ki, bunlardan da İT-dan  istifadənineffektivliyi və bu sahəyə qoyulmuş vəsaitlərin geri qaytarılması xeyli dərəcədə asılıdır. Bizim xidmətlər Sifarişçilər üçün məhsuldarlığın, genişliyin, məlumat mühafizəsinin, istismar etibarlılığının, məlumatların və əlavələrin asan əldə edilməsinin adekvat səviyyəsini təmin edir.

Xidmətlər İT nöqteyi-nəzərindən bazarın maliyyə, telekommunikasiya, dövlət, xidməti, ticarət kimi bütün qabaqcıl sektorları üçün nəzərdə tutlmuşdur.


ULTRA şirkətinin İT-infrastrukturu sahəsində çözümləri məhsul istiqamətləri üzrə aşağıda qeyd olunanlara bölünür:

  • Məlumatın saxlanılması və hazır şəklə salınması sistemləri Korporativ telefonlaşdırma və Call-mərkəzlər
  • Məlumat təhlükəsizliyi 
  • Lisenziyalaşdırılmış proqram təminatı 
  • Binanın təhlükəsizlik və fəaliyyətinin təminatı sistemləri


fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration