az

Karyera

Karyera

Niyə məhz biz:   

  • 1 Gənc, perspektiv, xeyirxah və ən əsas peşəkar kollektiv
  • 2 Yaxşı iş şəraitləri
  • 3 Öz biliyini inkişaf etdirmə perspektivi
  • 4 Effektiv idarəetmə sistemi

                   
Bizim məqsədimiz – başqalara nümunə olmalı məhsulların, xidmətlərin bizim insan münasibətlərimizin və şirkətin idarə olunmasının keyfiyyəti.
                                                        
                            
Bizim dəyərlərimiz:                                

1.Bizim əmakdaşlarımız — bizim gücümüzün, intellektual sərvətimizin, korporativ mədəniyyətimizin mənbəyidir.
2.Bizim məhsulumuz — kollektiv səylərin yekun nəticəsi, Şirkətin inkişaf və tərəqqisinin mənbəyidir.
                                    

Biz hamımız həmfikirlər komandasıyıq.                            
Bizə qoşulun!

                            
İnkişaf
                            
Perspektiv əməkdaşların inkişafında peşəkar təcrübəsindən əlavə onları ətrafında olanmüvafiq sahədə artıq kifayət qədər böyük təcrübəyə malik olan mütəxəssislərləmünasibətlər, həmçinin sonradan daxili yoxlanma (attestasiya) vasitəsi ilə mənimsənmişbiliklərin yoxlanması ilə ən azı ildə bir dəfə inkişaf edici proqram və treninqlərinkeçirilməsi mühüm rol oynayır.
                                
Şirkət İT sahəsində əlavə inkişaf əldə etməyə və bu və ya başqa istiqamətindəsertifikasiyanı almağa arzulayan əməkdaşlara hər cür mənəvi və maddi köməklik göstərir,imtahanlara hazırlanmaq üçün şərait yaradır, mümkün qədər lazım olan imtahanmateriallarla təmin edir. Əməkdaş tərəfindən sertifikasiyanın uğurla keçirilməsi müvafiqsurətdə onun maddi firavanlığında öz əksini tapır.
                            
                            
ULTRA-da təcrübə

ULTRA şirkəti tələbələr öz bilikləri təcrübədə tətbiq etmək, İKT sahəsində təcrübə almaqvə İKT sahəsində peşəkar təcrübədən bilikləri mənimsəmək üçün şərait yaradır. Yuxarı kursların tələbələri və ali məktəblərin məzunları üçün ildə iki dəfə qış və yay təhsil və təcrübə sessiyaları üçün qəbul təşkil olunur. Bu qəbul prosesinin çərçivəsində seçməturlarını keçən və təcrübə müddətini uğurla bitən tələbələr şirkətdə işə düzəltmək və layihələrdə iştirak etmək imkanını alır.
                          
                                
                       fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration