az

Əmək haqqı hesablaşmaları və digər mühasibat proqramlarının təminatı

Əmək haqqı hesablaşmaları və digər mühasibat proqramlarının təminatı


"Əmək Haqqı Hesablaşmaları" proqramı

Bütün hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında aparılır.
Əmək haqqı hesablaşması maaş və ya işəmuzd üzrə həyata keçirilir.

• Gəlir vergisi, pensiya vergisi və sosial müdafiə fonduna ayırmaların hesablaşması
• Xəstəlik müavinətinin hesablaşması və hesablanması
• Məzuniyyətin hesablaşması və hesablanması
• İstənilən miqdarda əlavə hesablanmalar və ya tutulmalar
• Maaşların, güzəştlərin, bölmələrin, vəzifələrin, əməkdaşlar haqqında şəxsi məlumatların uçotu
• Keyfiyyətli təlim və dəstək
• Tamamilə Azərbaycan dilində uçotun aparılma imkanı
• UNICODE (latın əlifbası ilə məlumatın daxil edilməsi) dəstəyi 
"UltraMühasib" mühasibin peşəkar aləti

Tamamilə Azərbaycan dilində qurulmuş geniş spektirli müasir proqram!!!
Mühasibat uçotunun aparılması üçün peşəkar və asan sistem.

• Asan və nizamlaşdırılan hesab planı
• Çoxsaylı məlumat kitabları
• Müəssisə işlərindən xəbərdar olmağa imkan verən genişləndirilmiş hesabat
• Çoxdilli interfeysin nadir sistemi
• Tamamilə Azərbaycan dilində uçotun aparılma imkanı
• UNICODE (latın əlifbası ilə məlumatın daxil edilməsi) dəstəyi
• Və bir çox digər şeylər!!!fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration